Till startsidan

Kritisk benischemi

Här hittar du vårdförloppet för kritisk benischemi. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet med kritisk benischemi i Region Värmland.