Till startsidan

Nedre referensintervallsgräns för vP-Glukos

För att minska risken att hypoglykemier missas införs en nedre referensintervallsgräns för vP-Glukos på 4,0 mmol/L. Detta innebär att resultat för P-Glukos blir röda i Cosmic om de är under 4,0.

Här finns meddelandet om vP-Glukos Pdf, 100 kB. i sin helhet.