Till startsidan

Förändring av gränser som gäller för att klassificera en bakterie mot ett visst antibiotikum

EUCAST, som är den organisation som fastställer de gränser som gäller för att klassificera en bakterie som S, I eller R mot ett visst antibiotikum, har nu genomfört flera ändringar som leder till en förändring av innebörden av S-, I- och R-systemet.

Läs meddelandet i sin helhet: Ändring av S I R systemet Pdf, 63 kB.