Till startsidan

Förlängda svarstider P/S-NT-proBNP

P/S-NT-proBNP beställda från primärvården och mottagningar har långa svarstider. Just nu analyseras enbart akuta prover och prover från inneliggande patienter.

Läs hela meddelandet här Förlängda svarstider för P/S-NT-proBNP Pdf, 89 kB.