Till startsidan

Antibiotika eller inte

Att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika är ett av de allvarligaste hoten mot vården. Många av de vanligaste infektionssjukdomarna kan bli mycket svåra att behandla om antibiotika inte längre kan användas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Strama Stockholm (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) tagit fram en webbsida som beskriver när man ska använda antibiotika, och när man inte ska göra det.

Innehållet vänder sig till både ungdomar, föräldrar och andra vuxna.

antibiotikaellerinte.se

Strama Värmland