Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Förskrivning av läkemedel

Läkemedelsbiverkningar

Redan misstankar om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras till Läkemedelsverket. Rapporteringskravet gäller även biverkningar av naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinära läkemedel.

Inom landstinget ska läkemedelsbiverkningar rapporteras via Aha.

Rapportera biverkningar av nya läkemedel

För nya läkemedel ska alla misstänkta biverkningar rapporteras förutom de som återfinns som "vanliga" i FASS-texten.

Rapportera vid allvarliga, nya eller ökande frekvens av biverkningar

För samtliga läkemedel ska följande rapporteras:

  • dödsfall
  • livshotande reaktioner
  • biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning
  • biverkningar som leder till sjukhusvård, eller förlängning därav
  • nya oväntade biverkningar och interaktioner
  • biverkningar som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad.

Vem rapporterar?

Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (LVFS 2001:12). I biverkningsregistret införs rapporter från läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

Även allmänheten kan rapportera biverkningar via en e-tjänst på läkemedelsverkets webbplats.

Biverkningsrapportering

Skicka blanketten till

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Telefon: 018-17 46 00
Fax: 018-54 85 66

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats