Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Förskrivning av läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel är en lista över vilka läkemedel som Läkemedelskommittén i Värmland rekommenderar.

Rekommenderade läkemedel

Valet av rekommenderade läkemedel görs i huvudsak av terapigrupper inom varje område, där man noga granskar den evidens som finns för varje preparat. Utarbetade förslag har granskats och fastställts av Läkemedelskommittén i Värmland.

Rekommenderade läkemedel vuxna 2022 (pdf) Pdf, 949 kB. 
Från 2021 finns den endast som pdf och går inte att beställa som tryckt utgåva. 

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 (pdf) Pdf, 1 MB.
Bakgrundsmaterial (pdf) Pdf, 1 MB.

Tas fram i samarbete med sju läkemedelskommittéer i Uppsala-Örebroregionen. Listan är granskad av barnmedicin Värmland och godkänd av läkemedelskommittén.

Rekommenderade läkemedel för de mest sjuka och sköra äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf) Pdf, 710 kB. 
Bakgrundsinformation (pdf) Pdf, 2 MB.

Tas fram tillsammans med övriga regioner i Uppsala-Örebroregionen.

Kontaktuppgifter

Läkemedelskommittén i Värmland
Regionens hus
651 82 Karlstad

E-post: lakemedelskommitten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen