;
Till startsidan

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel är en lista över vilka läkemedel som Läkemedelskommittén i Värmland rekommenderar.

Rekommenderade läkemedel

Valet av rekommenderade läkemedel görs i huvudsak av terapigrupper inom varje område, där man noga granskar den evidens som finns för varje preparat. Utarbetade förslag har granskats och fastställts av Läkemedelskommittén i Värmland.

Rekommenderade läkemedel vuxna 2023 (pdf) Pdf, 1013 kB.

Rekommenderade läkemedel för barn

Tas fram i samarbete med sju läkemedelskommittéer i Uppsala-Örebroregionen. Listan är granskad av barnmedicin Värmland och godkänd av läkemedelskommittén.

Rekommenderade läkemedel för de mest sjuka och sköra äldre

Tas fram tillsammans med övriga regioner i Uppsala-Örebroregionen.

Kontaktuppgifter

Läkemedelskommittén i Värmland
Regionens hus
651 82 Karlstad

E-post: lakemedelskommitten@regionvarmland.se