Till startsidan

Terapirekommendationer

Läkemedelskommittén ansvarar för att utfärda terapirekommendationer inom relevanta terapiområden. Om det inte finns en aktuell terapirekommendation hänvisas till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Under respektive terapiområde finns aktuella terapirekommendationer, hänvisningar till nationella riktlinjer samt kontaktinformation till medlemmarna i de olika terapigrupperna.