Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används för att öka patientsäkerhet och kvalitet i läkemedelsbehandlingen. Syftet är att förhindra att patienter tar läkemedel de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra eller orsakar biverkningar.

Läkemedelsgenomgångar kan ske både med och utan medverkan av farmaceut. Regionen har egna farmaceuter som bland annat genomför läkemedelsgenomgångar i samarbete med vården. 

Slutenvård

Kliniska farmaceuter finns inom geriatriken på avdelning 8 och på infektionsavdelningarna 31 och 32 på Centralsjukhuset i Karlstad. På avdelningarna deltar farmaceuten i det kliniska arbetet genom att göra enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar, medverka på rond samt ha patientsamtal.

Under våren 2019 inleds även ett arbete på hjärt- och akutmedicinkliniken.

Öppenvård

Kliniska farmaceuter finns också på närvårdsavdelningarna i Säffle och Kristinehamn och utför där samma arbete som på avdelningarna på Centralsjukhuset. Sedan hösten 2018 är farmaceuter också en del av det mobila teamet i Karlstad.

De kliniska farmaceuterna jobbar också med fördjupade läkemedelsgenomgångar inom primärvården för patienter på särskilt boende (SÄBO) och inom hemsjukvården. Läkemedelsgenomgångar med farmaceut sker kontinuerligt under året och bokas via läkemedelsenheten (e-post) terminsvis. 

Läs mer om läkemedelsgenomgångar i  riktlinje för enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång (pdf).


 Byt adress till lakemedelsenheten@regionvarmland.se

Symtomskattning inför läkemedelsgenomgång i primärvården

  • PHASE-20 (pdf) 
    Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symptom
  • PHASE-Proxy (pdf) 
    För patienter som på grund av kognitiv svikt inte själva kan medverka i bedömningen
  • PHASE-20 patientversion (pdf) 
    Kan inför årskontroll skickas till patienter som sköter sitt läkemedelsintag själva (ej för patienter på särskilt boende eller inom hemsjukvården)

Rutiner

Årsrapport 

Årsrapport klinisk farmaci 2019 (pdf)