Förskrivning av läkemedel

Här nedan samlas information som kan vara viktig att ha för dig som förskrivare.

Beroendeframkallande läkemedel

Dosläkemedel

Fysisk aktivitet

Hantering av läkemedelslistan

Regionsubventioner

Miljö

Njurfunktion

Receptblanketter, arbetsplats- och förskrivarkoder

  • Receptblanketter beställning av blanketter, koder, info om förskrivningsregler m.m.

Rekommenderade läkemedel 

Övriga länkar