Nyheter Läkemedel

Läkemedelsnytt ger information från Läkemedelskommittén i Värmland.

Läkemedelsnytt vecka 41 2021

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 40 2021

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt v 39

Läkemedelsnytt vecka 39 handlar om: - Ny patientinformation vid utsättning av protonpumpshämmare - Elektronisk förskrivning som huvudregel införs den 10 maj 2022 - Ny e-tjänst för anmälan av tillbud för medicintekniska produkter och NMI - Aktuella restnoteringar

Läkemedelsnytt v 38

Läkemedelsnytt vecka 38 handlar om: - Välj rätt licensapotek i KLAS - Säkerhetsinformation för testremsor vid diabetes - Tillgång till kliniska evidensbaserade kunskapsstöd - Giltighetstiden för engångsdos av intravenöst järn ökas ytterligare

Läkemedelsnytt v 37

Läkemedelsnytt vecka 37 handlar om: - Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår. - Det är alla förskrivares ansvar att hålla läkemedelslistan aktuell. - Hantering av rådande brist på metoklopramid tablett 10 mg.

Läkemedelsnytt v 36

- Brist på vitamintillsatser för parenteralt bruk. - Indragning av Champix leder till bristsituation. - Ordinationsmallar för intravenöst järn förändrade

Läkemedelsnytt v 25

Läkemedelsnytt vecka 25 handlar om: - Vid risk för vätskebrist – tänk på läkemedelsbehandlingen - Utbyteslistan för 2021 klar - Alternativ till Betnovat med chinoform

Läkemedelsnytt v 24

Läkemedelsnytt vecka 24 handlar om: - ePed finns nu som verktyg på intranätet - Betnovat med chinoform avregistreras - Deltison avregistreras i september - Ta bort adresslapparna på apotekets backar innan retur

Läkemedelsnytt v 23

- Rutinen för GnRH-analogbehandling vid prostatacancer är nu uppdaterad - Desloratadine Glenmark – generika som kan vara svårare att svälja - Waran tillfälligt restnoterat - Går det att skicka elektroniska recept till andra länder?

Läkemedelsnytt v 22

- Fördelning av läkemedel från nationella läkemedelsförrådet (NLF) - Förtydligande angående tillgängliga produkter Myambutol - Nomineringen till Guldpillret 2021 har öppnat

Läkemedelsnytt v 21

- Tips: Använd pollenlathunden under allergisäsongen - Brist på vissa tuberkulosläkemedel - Tänk på solen i kombination med vissa läkemedel

Läkemedelsnytt v 20

- Blandbarhetsdatabasen öppen för alla - Introduktion till Förskrivningskollen - Skiljer sig antidepressiva läkemedel åt vad gäller risk för hyponatremi?

Läkemedelsnytt v 18

Läkemedelsnytt vecka 18 handlar om: – Varför ringer farmaceuterna på apoteket dig? – Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista (NLL) att gälla – Strama Värmland rapporterar: Antibiotikaförskrivningen minskar fortsatt

Läkemedelsnytt v 17

Läs om: - Emerade adrenalinpenna tillbaka - Brist på tabletter innehållande metotrexat - Morfin Epidural i styrkan 0,4 mg/ml är åter restnoterad - Använd Receptkalkylatorn som hjälp vid förskrivning

Läkemedelsnytt v 16

Läs om: - Melatonin AGB ingår inte i läkemedelsförmånen för vuxna - Ny receptblankett blir obligatorisk från 1 maj 2021

Läkemedelsnytt v 15

Läs om: - "Tips för användning" - ny flik i FASS - Ny e-utbildning om samverkansavtalet med läkemedelsindustrin - Läkemedelsfrågor i nytt verksamhetsområde - Läkemedelscentrum

Läkemedelsnytt v 14

Läs om: - CLINT: läkemedelsinformationscentral även för Värmland - Förskrivningsrätten för alitretinoin begränsas - Avregistrering av Fenemal och Nitrazepam påverkar dospatienter

Läkemedelsnytt v 13

Läs om: - Giltighetstiden för antibiotikarecept ska begränsas - Inbjudan från läkemedelskommittén: Terapiutbildning Barn och läkemedel

Läkemedelsnytt v 12

Läs om: - Blanketten Ordinationer vid palliativ vård i hemmet tas bort den 1 maj 2021 - Glibenklamid utgår under våren - Theralen orala droppar avregistreras i april - Brist på Kalcipos-D 500mg/400 IE

Läkemedelsnytt v 11

Läs om: - Förväxlingsrisk mellan atropin och efedrin - Ny receptblankett blir obligatorisk från 1 maj 2021 - Ändrade stopptider för dosleveranser inför påsken

Läkemedelsnytt v 10

Läs om: - Årets uppdaterade version av pollenlathunden - Referat från Mellansvenskt läkemedelsforum 2021

Läkemedelsnytt v 9

Läs om: - Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras - Många förgiftningar av hostmedicin innehållande etylmorfin - Tridepos restnoterat till november

Läkemedelsnytt v 8

Läs om: - Nytt avtal om dosdispenserade läkemedel fr.o.m. 1 mars 2021 - Spacer och tillhörande läkemedel finns nu i serviceförråden

Läkemedelsnytt v 7

Läs om: - Den nya upplagan av Rekommenderade läkemedel för barn

Läkemedelsnytt v 6

Läs om: - Nytt val av licensapotek vid licensansökan i KLAS - Uppdaterad version av utbyteslistan för insulin - Överblivna läkemedel – vad kan lämnas till sällanförrådet?

Tillbaka till Läkemedel