Läkemedelsnytt v 4

Läs om:
- Uppdateringar i instruktion och rutin för läkemedelshantering
- Läkemedelsgenomgångar med stöd av kliniska farmaceuter
- Terapiutbildning diabetes och hjärta-kärl