Läkemedelsnytt v 12

Läs om:
- Blanketten Ordinationer vid palliativ vård i hemmet tas bort den 1 maj 2021
- Glibenklamid utgår under våren
- Theralen orala droppar avregistreras i april
- Brist på Kalcipos-D 500mg/400 IE