Läkemedelsnytt v 22

- Fördelning av läkemedel från nationella läkemedelsförrådet (NLF)
- Förtydligande angående tillgängliga produkter Myambutol
- Nomineringen till Guldpillret 2021 har öppnat