Läkemedelsnytt v 23

- Rutinen för GnRH-analogbehandling vid prostatacancer är nu uppdaterad
- Desloratadine Glenmark – generika som kan vara svårare att svälja
- Waran tillfälligt restnoterat
- Går det att skicka elektroniska recept till andra länder?