Läkemedelsnytt v 25

Läkemedelsnytt vecka 25 handlar om:
- Vid risk för vätskebrist – tänk på läkemedelsbehandlingen
- Utbyteslistan för 2021 klar
- Alternativ till Betnovat med chinoform