Terapigrupp äldre

 

Terapirekommendation

 

Terapirekommendation Äldre och läkemedel  (giltig t o m 2022-01)

 

    Äldrekort  (webbversion)               

    Äldrekort (utskriftsversion)

    Äldrekortet finns att beställa i tryckt version

 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tagit fram gemensamma  rekommendationer för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.        

 

            

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre    - lathund

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre - bakgrundsdokumentation