Terapigrupp antikoagulation

Terapirekommendation

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer (pdf)

Bilaga CHADS-VASc (pdf)

För remiss till AK-mottagning för inställning av nya perorala antikoagulantia,
hänvisas till Cosmic.

Nationella riktlinjer - kliniska råd vid behandling

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) har tagit fram en sammanfattning över kliniska råd vid behandling med NOAK. Den omfattar bland annat råd vid kirurgi, anestesi, överdosering, blödning och byte mellan olika antikoagulantia. Rekommendationerna är kortfattat skrivna för att de enkelt skall kunna användas i klinisk praxis:

Kortversion kliniska råd: Eliquis, Pradaxa och Xarelto (ersätter tidigare separata dokument).