Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

VRE

Samtliga sjukhus i Stockholmsområdet. 

Provtagningsrutin VRE.