Mässling i franska Alperna

Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i franska Alperna, det har även varit fall av mässling bland turister från Norden.

Risken för ovaccinerade att få mässling är påtaglig vid utlandsresor – även inom Europa. Resenärer som planerar att besöka områden i världen där det förekommer mässling bör se över sitt behov av skydd innan avresan och vara uppmärksamma på eventuella symtom efter hemkomsten om man har inget eller osäkert skydd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla har ett skydd mot mässling och det finns särskilt skäl att se över behovet av vaccinationer inför utlandsresor. Detta gäller även ungdomar och resor inom Europa. 

Mässling i franska alperna (Folkhälsomyndigheten) 

Mässling, sjukdoms- och vaccinationsinformation