Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Nu lanseras en uppdatering av ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad regnbågsbroschyren. Broschyren har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket.

Syftet med broschyren är att ge stöd till en patientsäker handläggning av infektioner och bromsa utvecklingen av fler antibiotikaresistenta bakterier. 

Månadsstatistiken över antibiotikaförsäljning i öppen vård visar att det under februari månad hämtades ut knappt 24 recept per 1000 invånare i riket och nivån är densamma  i Värmland. 

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadersperioden (mars 2018 till februari 2019) med den dessförinnan (mars 2017 till februari 2018), har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med fem procent och i Värmland har den minskat med en procent. Det är en ganska stor spridning på hur mycket antibiotika som förskrivs både i olika delar av landet och olika delar av Värmland utan att det finns saklig grund till det.

I Värmland föreskriver tandläkare föredömligt litet antal antibiotikarecept och är bland de regioner i landet som förskriver minst antibiotika. 

Smittskydd Värmland i samarbete med Kommunikationsenheten planerar att lägga ut en informationsfilm ”När hjälper antibiotika” på väntrums-TV samt en del annat informationsmaterial riktat till allmänheten. Materialet är framtaget av Strama VGR med stöd av Nationella Strama.