Viktigt att tvätta händerna vid kosläpp

I stora delar av landet är det dags att släppa ut korna på bete. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

Jordbruksverket uppmärksammar att det är dags för kosläpp på många håll i landet. Folkhälsomyndigheten vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna efter kontakt med djuren