Årets första TBE-fall konstaterade

Årets säsong av den fästingburna sjukdomen TBE är igång och två fall har nu rapporterats in i Värmland. Sjukdomen orsakas av ett virus som kan drabba hjärnan och hjärnhinnorna och vaccination rekommenderas till de som bor eller vistas i riskområden.

Det första fallet har smittats i Dalsland och vi har även ett fall som sannolikt har smittats i trakterna kring Segmon men som även kan ha smittats i Kilstrakten. Området kring Grums och Segmon har sedan flera år varit ett känt riskområde och även området kring Kil har fått en ökande mängd fall senaste åren och betraktas nu som ett riskområde.

De flesta som får TBE får symtom med feber, muskelvärk och huvudvärk vilket går över efter ett par dagar men ungefär en tredjedel får en mer allvarlig hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Vaccination ger ett bra skydd mot TBE men även Borrelia sprids av fästingar så skyddande klädsel kan ändå vara av värde ute i skog och mark. Fästingarna trivs bra i lågväxande vegetation där det är lite fuktigt och skuggigt. Heltäckande klädsel hjälper, men även att noggrant se över huden efter att man har varit ute för att plocka bort eventuella fästingar så snart som möjligt. 

Mer information finns att läsa på 1177.se: