Ökning av harpest

Antalet rapporterade fall av harpest (tularemi) hos människa har ökat under slutet på juli och början på augusti. Insektsstick är en vanlig smittväg. Heltäckande klädsel och myggmedel skyddar.

Förekomsten av antalet fall av harpest brukar variera från år till år, och 2019 verkar bli ett år med fler fall än under ett medelår enligt Folkhälsomyndigheten.

De flesta sjukdomsfallen har rapporterats in från Dalarna, Gävleborg och Örebro län. Även i Värmland ser vi en ökning av antalet fall hittills i år. 2018 hade vi totalt 8 fall. Hittills i år har vi 13 rapporterade fall i Värmland. Då antalet sjukdomsfall vanligtvis är som störst under september förväntas antalet fall stiga ytterligare under de kommande veckorna. 

Smittan 

Harpest orsakas av en bakterie. Gnagare såsom harar, möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av bakterien och den sprids vanligtvis till människor via insektsstick och fästingbett. Ett bra sätt att skydda sig är därför att bära heltäckande klädsel och använda myggmedel samt att undvika närkontakt med döda djur. Smitta kan också ske genom inandning av infekterat damm i samband med lantbruk eller gräsklippning. Harpest smittar inte mellan människor. 

Symtom 

Feber är ett vanligt symtom. Om man fått ett insektsbett brukar man få en eller flera svullna och ömmande lymfkörtlar i närheten av såret, t.ex. i ljumsken eller armhålan. I vissa fall kan såret nästan vara helt läkt. Andra symtom är trötthet, huvudvärk, värk i kroppen och hosta. 

Behandling 

Harpest behandlas med antibiotika. Det finns inget allmänt tillgängligt vaccin mot harpest.