Coronavirus – covid-19

Sedan början av 2020 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19.

Viruset började spridas i staden Wuhan i regionen Hubei i Kina och har därefter fortsatt sprida sig i såväl övriga provinser i Kina som till andra länder.

Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men smittar från människa till människa. Viruset orsakar i första hand luftvägsbesvär och/eller feber. Mer information finns under relaterade länkar.