Uppdaterade riktlinjer för smittspårning

Från och med idag, måndag den 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens "Vägledning för smittspårning av covid-19"

Vägledning av smittspårning av covid-19 innehåller nya rekommendationer avseende smittspårning och provtagning av barn och ungdomar med särskilt fokus på skolmiljö samt nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning. 

Åldersgräns för provtagning av symtomfria kontakter sänks. Vaccinerade symtomfria kontakter undantas från isolering och provtagning med undantag för vård- och omsorgspersonal, se nedan. 

Sammanfattningsvis införs följande förändringar 

 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria hushållskontakter 
  Barn från 6 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år). 
 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria närkontakter 
  Barn/ungdomar från 13 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år). 
 • Vaccinerade hushållskontakter som är symtomfria 
  Förhållningsregler (”hemisolering”) och provtagningsrekommendationer tas bort. 
 • Vaccinerade närkontakter som är symtomfria 
  Skärpta rekommendationer för närkontakter och provtagningsrekommendationer för symtomfria kontakter tas bort
  Undantag vaccinerad vård- och omsorgspersonal – provtagningsrekommendation för symtomfria kvarstår
  Det betyder, att vaccinerad vård- och omsorgspersonal som är symtomfri hushålls- eller närkontakt får arbeta, men ska ta prov. 

Som extra stöd för att man lättare ska kunna orientera sig i de olika reglerna, som nu börjar bli många, finns följande sammanfattande tabeller som stöd för hushålls- respektive närkontakt: 

Tabell covid-19 hushållskontakt 

Klicka på bilden för att öppna pdf-fil

Tabell covid-19 närkontakt 

Klicka på bilden för att öppna pdf-fil