Herpes (genital herpes)

Infektion av herpes simplex typ 1 och 2 omfattas inte av smittskyddslagen.

För aktuella riktlinjer och handläggning, se Sexuellt överförbara infektioner  (giltig t.o.m. 2021-06-13)