Influensa

Vaccinationskampanjen avslutas torsdag den 12 mars 2020.

Influensavaccination 
Influensa i vården 

Influensa är sedan 2015 enbart anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen, klinisk anmälan är således inte nödvändig. Däremot önskar Smittskydd Värmland bli informerade per telefon vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall eller vid nosokomial smittspridning av influensa. 

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.
Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Personal inom hälso- och sjukvården

Vårdnära personal uppmanas av Smittskydd Värmland att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. All personal inom hälso- och sjukvård, Region Värmland, erbjuds kostnadsfri influensavaccination, se Influensa i vården

Säsongen 2018-2019  

Vintersäsongen 2018-2019 tog influensa fart under vecka 51 i Värmland med den största toppen i antal fall vecka 5 och fortsatt många fall hela februari månad. Därefter följde en mindre topp under april månad för att sedan successivt avta. Generellt sett var läget bättre i länet jämfört med säsongen 2017-2018. 

Det rapporterades i Värmland in 703 laboratorieanmälda fall i år jämfört med 1094 förra säsongen och nationellt var säsongen enligt flera övervakningssystem mindre intensiv än föregående fem säsonger. 

Antalet laboratorieverifierade fall i Värmland var högt jämfört med riket, 250/100 000 invånare jämfört med riket 134/100 000 invånare. En viktig orsak bakom det är att det tas förhållandevis väldigt många influensaprov i Värmland och det har ökat senaste säsongerna, särskilt sedan snabbare och mer tillgänglig diagnostik infördes på Centralsjukhuset i Karlstad.  

Den dominerande influensatypen både i Värmland och i resten av Sverige var till 99 procent Influensa A varav ca 2/3 var av typen A(H1N1)pdm09 och dominerade särskilt tidigt under säsongen med ett skifte till typen A(H3N2) under senare delen av säsongen. A(H3N2) representerade cirka 1/3 av de totala fallen. Av influensafallen i Värmland har 361 vårdats på sjukhus och totalt 34 har vårdats inom intensivvården vid samtliga Värmlands IVA-avdelningar. Av dessa vårdades 17 vid IVA i Karlstad jämfört med 11 förra säsongen. Det har även förekommit allvarlig smittspridning på en vårdavdelning, där nio patienter blev smittade medan de var inneliggande.  

Åldersmässigt är det i gruppen > 65 år som det är flest fall med 45 procent av de positiva proverna. Det återspeglar också att de oftare behöver söka vård och även andelen bland inneliggande vård med denna diagnos är högre. Bland barn och ungdomar < 18 år var motsvarande siffra för positiva prover 14 procent. Dock var det denna säsong förhållandevis många yngre barn som blev sjuka. Detta förklarar Folkhälsomyndigheten med att A(H1N1) inte cirkulerat i större omfattning de senaste säsongerna. Därför hade inte denna åldersgrupp någon immunitet.   

Vaccinationstäckningen 65+ per landsting, 2017-2018 och 2018-2019 
(källa: Folkhälsomyndigheten)

Vad gäller vaccinationstäckning hamnar Värmland på en hedrande tredjeplats i landet med 62 procent vaccinationstäckning bland dem som är äldre än 65 år, jämfört med 60 procent förra säsongen och rikssnittet som i år låg på 52 procent.

Fortfarande är vaccinationstäckningen lägre i riskgrupperna under 65 år men behovet av skydd mot influensa är lika stort som hos personer i riskgruppen över 65 år. Det är angeläget att få ännu högre vaccinationstäckning hos personer i båda riskgrupperna. Med risk för svår eller komplicerad influensasjukdom är vaccination det bästa skydd man kan få.