Influensa i vården

Information om hur man minskar risken för influensasmitta i vården. Dessutom behandling och profylax av misstänkt eller konstaterad influensa.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt influensa.

Influensarutin 

Patienter

Provtagning 

Prov tas som pinnprov från nasopharynx (Virocult mini tip) eller NPH-aspirat
Provtagning influensa, se information från Klinisk Mikrobiologi

Behandling och profylax

Följande patientkategorier bör få behandling mot influensa: 

  • Patient som vårdas i slutenvård eller i kommunal vård.
  • Patient som tillhör riskgrupp.

Behandling mot influensa ska sättas in så tidigt som möjligt, helst inom 48 timmar efter insjuknande för att vara meningsfull. Behandlingen kan sättas in på misstanke om influensa i väntan på provsvar.

Läs mer Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel   

Patienter som tillhör riskgrupperna bör vara vaccinerade enligt rekommendation.   

Akutmottagning 

Patient med misstänkt influensa ska isoleras på enkelrum med stängd dörr och får inte vistas i allmänna utrymmen (väntrum/torg/korridor). Patient med kliniskt stark misstanke om influensa kan i väntan på provsvar flyttas från akutmottagningen till enkelrum på vårdavdelning. Behandling bör sättas in, v.g. se "Behandling och profylax". 

Särskilda boenden (kommunal vård)

Patient med misstänkt eller bekräftad influensa på särskilt boende bör få behandling. Vid influensafall på särskilt boende kan det vara aktuellt att sätta in läkemedelsprofylax till övriga på boendet/avdelningen. Om detta är aktuellt bör bedömas individuellt utifrån förutsättningar på respektive boende. Ökad risk för smittspridning råder vid bristande hygienrutiner och på boenden med patienter med demensproblematik.  

Personal

För att minska risken för smitta inom vården rekomenderas all personal inom vård och omsorg som arbetar vårdnära att vaccineras mot influensa.

Det är viktigt att personal inom vård och omsorg som är sjuka i influensa stannar hemma från arbetet och inte riskerar att smitta medarbetare och patienter.  Läs mer under rubriken Personalvaccination på sidan om Influensavaccination.

Lokala rutiner

RUT-10823 Influensa 

RUT-20922 Hygienrutiner vid influensavaccination enligt löpandebandprincipen