Provtagning influensa

Information från Klinisk Mikrobiologi.

Som tidigare år utför vi PCR-analys på luftvägsprover. Prov tas som pinnprov (Virocult mini tip) från nasopharynx eller NPH-aspirat. Provtagning från näsöppning rekommenderas inte på grund av otillräcklig känslighet. 

Influensaprover analyseras för influensa A, influensa B och även RS-virus. 

 Provtagningsmaterial, beställningsinfo, användning

Svar erhålls normalt inom två timmar efter det att provet ankommit till laboratoriet. Vid extrem belastning med stort inflöde av luftvägsprover till laboratoriet kan svarstiden variera. 

För ytterligare information se provtagningsanvisningar och sök influensavirus.