Vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för covid-19. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Patienter hänvisas till 1777.se/coronavaccination och patientinformationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  (Folkhälsomyndigheten)

Aktuellt 

2021-05-25
Nyhet från Folkhälsomyndigheten: Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra
Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer.

2021-05-17
Fördjupad information till personer yngre än 65 år som rekommenderas mRNA-booster efter Vaxzevria (Folkhälsomyndigheten) 

2021-05-05
Nyhet från Folkhälsomyndigheten: Gravida med andra riskfaktorer rekommenderas vaccination. Se även Vägledning och fördjupad information från Folkhälsomyndigheten, länk ovan.
Mer information finns under plusboxen Graviditet och amning. 

2021-04-21
Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso- och sjukvård 

2021-04-20
Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår
 (Folkhälsomyndigheten)

2021-04-06
Varning för bedrägerier kring vaccination (Polisen) 
Informationsblad finns på olika språk  

2021-03-26
VÅR-22213 Handläggning vid misstanke om biverkning efter vaccination mot covid-19
  

Alla vuxna i Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen är kostnadsfri. Vaccinationen i Värmland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och kommer erbjudas till alla invånare efterhand som vaccinet blir tillgängligt. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är yngre än 18 år eller gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar.   

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

 

Information efter vaccination 

 

Praktisk information i samband med vaccination  

 

Vacciner mot covid-19 

 

Information och utbildning 

 

Relaterade länkar