Vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för covid-19. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Patienter hänvisas till 1777.se/coronavaccination och patientinformationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.  
Drop-in-mottagningar i Värmland hittar du här (1177 Vårdguiden)  

Alla som bor i Sverige och som är födda 2009 eller tidigare rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationsarbetet sker enligt följande övergripande prioriteringsordning: 

  1. Vaccination av ovaccinerade personer över 16 år med särskilt fokus på ovaccinerad vård- och omsorgspersonal 
  2. Extrados (tredje dos) till personer med allvarlig immunbrist 
  3. Påfyllnadsdos (tredje dos) till personer 80 år och äldre, personer på SÄBO, med hemsjukvård eller hemtjänst 
  4. Vaccinering av barn 12-15 år. 

Vaccinationen sker enligt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram och som finns samlade på följande sida: 

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19  (Folkhälsomyndigheten) 

Aktuellt 

2021-10-20
Alla som är 80 år eller äldre erbjuds nu vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt som en tredje påfyllnadsdos mot covid-19 (Region Värmland)

2021-10-06
Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare  (Folkhälsomyndigheten) 
Läs mer under plusbox "Spikevax, Modernas vaccin mot covid-19, mRNA-vaccin"

2021-10-05
Halv dos av Modernas vaccin mot covid-19 rekommenderas som påfyllnadsdos    (Folkhälsomyndigheten) 
Läs mer under plusbox "Påfyllnadsdos (tredje dos) till äldre 80+/SÄBO/hemtjänst/hemsjukvård"

2021-09-29
Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre  (Folkhalsomyndigheten)
Läs mer under plusbox "Påfyllnadsdos (tredje dos) till äldre 80+/SÄBO/hemtjänst/hemsjukvård"  

2021-09-16
Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år  (Folkhälsomyndigheten)
Läs mer under plusbox "Barn 12-15 år"   

2021-08-26
Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist  (Folkhälsomyndigheten)
Läs mer under plusbox "Extrados till personer med allvarlig immunbrist"         

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

   

Information efter vaccination 

 

Praktisk information i samband med vaccination  

 

Vacciner mot covid-19 

 

Information och utbildning 

 

Relaterade länkar