Vaccination mot covid-19

På den här sidan finns information, stöd och rutiner till dig inom hälso- och sjukvården och kommunal vård som ska vaccinera.

Patienter hänvisas till 1777.se/coronavaccination och patientinformationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Alla vuxna i Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinationen är kostnadsfri. Vaccinationen i Värmland följer Folkhälsomyndighetens prioteringsordning och kommer erbjudas till alla invånare efterhand som vaccinet blir tillgängligt. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är yngre än 18 år eller gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar.  

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

 

Information efter vaccination 

 

Praktisk information i samband med vaccination  

 

Vacciner mot covid-19 

 

Information och utbildning 

 

Relaterade länkar