Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation 

Översättningar av hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation, finns på Smittskydd Stockholms sida.

SjukdomDatumLäkarinfoPatientinfoÖver-
sättningar
patientinfo
Amöbainfektion 20190117 Läkarinfo Patientinfo  
Campylobacter
infektion
20190117 Läkarinfo Patientinfo  
Covid-19 20210928 Läkarinfo

Patientinfo 

Information till hushålls-kontakter

Covid-19  
Cryptosporidie-
infektion
20190117 Läkarinfo Patientinfo  
Difteri 20141001 Läkarinfo Patientinfo  
Ebola 20150918 Läkarinfo    
Enterohemorragisk
E.coli (EHEC)
20190117 Läkarinfo Patientinfo EHEC
Extended Spectrum
Beta-Lactamase
(ESBL)
20150325 Läkarinfo Patientinfo ESBL
ESBLcarba 20150325 Läkarinfo Patientinfo ESBLcarba
Giardiainfektion 20190117 Läkarinfo Patientinfo Giardia
Gonorréinfektion 20160226 Läkarinfo Patientinfo Gonorré
Harpest 20170302 Läkarinfo Patientinfo  
Hepatit A 20131213 Läkarinfo Patientinfo Hepatit A
Hepatit B 20190524 Läkarinfo Patientinfo Hepatit B
Hepatit B hos barn 20130410   Patientinfo  
Hepatit B ungdom 20170203   Patientinfo Hepatit B
ungdom
Hepatit C 20190524 Läkarinfo Patientinfo Hepatit C
Hepatit E 20131213 Läkarinfo Patientinfo Hepatit E
Hivinfektion 20190703 Läkarinfo Patientinfo
Patientinfo - välinställd behandling
Hiv

Hiv med välinställd behandling
HTVL I och II 20171013 Läkarinfo Patientinfo  
Kikhosta (pertussis) 20141107 Läkarinfo Patientinfo  
Klamydiainfektion 20160226 Läkarinfo Patientinfo Klamydia
Legionärssjuka
(legionellainfektion)
20170428 Läkarinfo Patientinfo  
Listeriainfektion 20141001 Läkarinfo Patientinfo  
Meningokock-
infektion
20180507 Läkarinfo Patientinfo  
Meticillinresistenta
gula stafylokocker
(MRSA)
20130613
20140509
Läkarinfo Patientinfo MRSA
Nephropathia
epidemica
(se sorkfeber)
       
Papegojsjuka
(psittacos)
20191025 Läkarinfo Patientinfo  
Paratyfoid- och
tyfoidfeber
20190117 Läkarinfo Patientinfo  
Pertussis
(se Kikhosta)
       
Pneumokocker med
nedsatt känslighet för
penicillin, PNSP
20130101
20140509
Läkarinfo Patientinfo  
Rabies 20161220 Läkarinfo    
Salmonellainfektion 20190117 Läkarinfo Patientinfo Salmonella
Shigellainfektion 20190117 Läkarinfo Patientinfo Shigella
Sorkfeber
(nephropathia
epidemica)
20170322 Läkarinfo Patientinfo  
Syfilis 20190709 Läkarinfo Patientinfo Syfilis
TBE - fästingburen
hjärinflammation
20191219 Läkarinfo Patientinfo  
Tuberkulos 20160503 Läkarinfo Patientinfo Tuberkulos
Tuberkulos, latent,
när behandling ges
20160503 Läkarinfo Patientinfo
behandling
ges
Tuberkulos,
behandling
Tuberkulos, latent,
när behandling
inte ges
" " Patientinfo
behandling
ges inte
Tuberkulos,
ej behandling
Tularemi
(se Harpest)
       
Tyfoid- och
paratyfoidfeber
20190117 Läkarinfo Patientinfo Tyfoid- och paratyfoid-feber 
Vancomycinresistenta
enterokocker (VRE)
20140509, 20150325 Läkarinfo Patientinfo VRE
Yersiniainfektion 20190117 Läkarinfo Patientinfo