Översättningar av smittskyddsblad

Översättningar av smittskyddsblad, patientinformation, ligger sorterade under respektive sjukdom.

Sjukdom Översättningar
Covid-19

Engelska 
Franska 
Spanska 
Albanska 
Arabiska 
Dari 
Finska 
Polska 
Persiska/farsi  
Ryska   
Somaliska  
Thailändska  
Tigrinja 
Turkiska 

Engelska hushållskontakter 
Franska hushållskontakter 
Spanska hushållskontakter 
Albanska hushållskontakter  
Arabiska hushållskontakter 
Dari hushållskontakter 
Finska hushållskontakter 
Polska hushållskontakter 
Persiska/farsi hushållskont 
Rumänska hushållskontakter 
Ryska hushållskontakter  
Somaliska hushållskontakter 
Thailändska hushållskontakter 
Tigrinja hushållskontakter 
Turkiska hushållskontakter 

EHEC Engelska 
Franska 
Spanska  
ESBL Engelska 
Franska 
Spanska 
Albanska 
Arabiska
Bosniska/kroatiska/serbiska 
Bulgariska 
Dari 
Pashto 
Persiska (farsi) 
Polska 
Rumänska 
Ryska 
Somaliska 
Sorani (centralkurdiska) 
Thailändska 
Tigrinja 
Turkiska  
ESBLcarba Engelska 
Giardia Engelska 
Franska 
Spanska 
Amarinja 
Arabiska 
Bosniska/kroatiska/serbiska 
Finska 
Persiska (farsi) 
Ryska 
Somaliska 
Tigrinja  
Gonorré Engelska 
Franska 
Spanska 
Arabiska
Bosniska/kroatiska/serbiska
Mongoliska
Polska 
Ryska
Somaliska
Thailändska 
Hepatit A Engelska 
Hepatit B Engelska 
Franska 
Spanska 
Arabiska 
Kinesiska 
Mongoliska 
Pashto 
Persiska (farsi) 
Persiska (dari) 
Rumänska 
Ryska 
Somaliska 
Thailändska 
Tigrinja 
Turkiska 
Hepatit B hos ungdom Engelska 
Amarinja 
Arabiska  
Dari
Pashto
Somaliska
Tigrinja  
Hepatit C Engelska 
Franska 
Spanska 
Arabiska 
Mongoliska 
Ryska 
Hepatit E Engelska 
Hiv Engelska 
Franska 
Spanska 
Amarinja 
Arabiska 
Dari 
Lettiska 
Persiska (farsi) 
Portugisiska 
Ryska 
Somaliska 
Swahili 
Thailändska 
Tigrinja 
Turkiska 
Hiv med välinställd behandling Engelska 
Franska 
Spanska 
Amarinja 
Arabiska 
Dari 
Estniska
Lettiska 
Persiska 
Portugisiska 
Ryska 
Somaliska 
Swahili 
Thailändska 
Tigrinja 
Turkiska 
Klamydia Engelska 
Franska 
Spanska 
Amarinja 
Arabiska 
Bosniska/kroatiska/serbiska 
Dari 
Kirundi 
Kurmandji 
Mongoliska 
Polska 
Ryska 
Somaliska 
Sorani 
Thailändska 
Turkiska 
MRSA Engelska 
Franska  
Spanska 
Albanska 
Arabiska 
Bosniska/kroatiska/serbiska 
Bulgariska 
Dari
Mongoliska 
Pashto 
Persiska 
Polska 
Rumänska 
Ryska
Somaliska 
Sorani  
Thailändska 
Tigrinja 
Turkiska 
Salmonella Engelska 
Franska 
Spanska 
Shigella Engelska  
Franska  
Spanska 
Syfilis Engelska 
Franska 
Spanska 
Arabiska 
Bosniska/kroatiska/serbiska 
Mongoliska 
Polska 
Ryska 
Thailändska 
Tuberkulos Engelska 
Franska 
Spanska  

Amarinja 
Arabiska 
Dari 
Finska 
Mongoliska 
Pashto 
Persiska 
Polska 
Portugisiska 
Rumänska 
Ryska 
Somaliska 
Thailändska 
Tigrinja   
Tuberkulos, latent, när
förebyggande behandling ges 
Engelska 
Franska 
Spanska 

Amarinja 
Arabiska 
Dari 
Finska 
Mongoliska 
Pashto 
Persiska 
Polska 
Portugisiska 
Rumänska 
Ryska 
Somaliska 
Tigrinja 
Tuberkulos, latent, när
förebyggande behandling
inte ges
Engelska 
Franska 
Spanska 

Amarinja 
Arabiska 
Dari 
Finska 
Franska 
Mongoliska 
Pashto 
Persiska 
Polska 
Portugisiska 
Rumänska 
Ryska 
Somaliska 
Tigrinja
Tyfoid- och paratyfoidfeber Engelska 
Franska 
Spanska 
VRE Engelska