Terapirekommendationer


Strama Värmland

 Länk till Strama Värmland app, Webbversion  
Det kan vara problem med länkar i appen om ni använder Internet Explorer, vi rekommenderar att ni använder Google Chrome i stället. Appen är anpassad till webbläsare som Google Chrome och Firefox. 

2019-08-08: Ny version av Strama Värmland app nu att hämta på App Store eller Google Play. För mer information se sidan för Strama Värmland app, webbversion  

Akuta bakteriella infektioner i slutenvården hos vuxna (2017-06-22) 
Snabbguide för utskrift. 
 

Antibiotikabehandling - blododling rutinmässigt före antibiotikatillförsel intravenöst (giltig t.o.m. 2023-04-08) 

Läkemedelskommittén och Strama Värmland

Hud och mjukdelar (giltig t.o.m. 2022-02-21)

Luftvägsinfektioner (giltig t.o.m. 2022-06-18)

Urinvägsinfektioner (giltig t.o.m. 2022-02-06)

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax vid allmänkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid kärlkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi (2015-09-01) 

Endokarditprofylax (Läkemedelskommittén, giltig t.o.m. 2023-07-22)

Antibiotikaprofylax för gynekologisk och obstetrisk verksamhet
(Kvinnosjukvården, giltig t.o.m. 2021-06-26)