Utbildningsmaterial Hygien i förskolan

2019-12-11

Hygien i förskolan - nätverksträff 
Elisabeth Skalare Levein, Smittskydd Värmland

Hygien i förskolan - nätverksträff, hud 
Thomas Hollowell, Smittskydd Värmland

2018-12-06

MRB 
Hygienombud och hygienrond i förskolan 
Smittsamma sjukdomar 

2017-12-07

MRSA i förskolan och Hygienrond i förskolan 
Elisabeth Skalare Levein, Smittskydd Värmland

Streptokocker i förskolan 
Ingemar Hallén, Smittskydd Värmland

2016-12-07

Introduktion hygien i förskolan

Egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor
Karolina Hakala, Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör 

Solskyddsfaktorer - sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn
Länsstyrelserna, Strålsäkerhetsmyndigheten

Legionella
Hygien, smittskydd och miljöbalken - objektburen smitta (Folkhälsomyndigheten) 

Information från  Filipstads kommun

Hygienombud och hygienrondsprotokoll
Birgitta Sahlström och Åsa Nordlund, Smittskydd Värmland 

2015-11-05

Nätverksträff - Hygien i förskolan, tema asyl  
Birgitta Sahlström, Smittskydd Värmland 

Barnhälsovård i migrationens tid 
Staffan Skogar, Barn- och ungdomsmedicin

Människor på flykt - riskbedömning, relevanta smittsamma sjukdomar
Ingemar Hallén, Smittskydd Värmland

2014-11-27

Nätverksträff - Hygien i förskolan
Birgitta Sahlström, Smittskydd Värmland

Nätverksträff - Hygien i förskolan
Ingemar Hallén, Smittskydd Värmland

2014-05-15

Hygien och hygienrond
Birgitta Sahlström, Smittskydd Värmland

Miljöbalken och förskolor
Rikard Ulander, Grums kommun

Samarbetsformer - Hygien i förskolan
Staffar Skogar, Barnhälsovårdsenhet

Smitta och antibiotikaresistens
Staffan Skogar, Barnhälsovårdsenhet

Utbrott, löss och andra små saker (2014-05-15)
Ingrid Persson, Smittskydd Värmland