Utbildningsmaterial grundläggande utbildning i vårdhygien för kommunala vården

Dag 1: 2016-10-19

Kommunala nätverket för vårdhygien i Värmland
Ann-Mari Gustavsson 

Basala hygienrutiner och smittvägar
Åsa Nordlund 

Vårdrelaterade infektioner - vad, varför och vad göra?
Lars Blad

Hantering av rent och sterilt gods
Tomas Wilhelmsson 

Hantering av subcutan venport och andra centrala infarter
Anna-Karin Kleve, Karin Thörnqvist

Dag 2: 2016-11-08

Luftburen smitta, blodsmitta
Birgitta Sahlström och Elisabeth Skalare-Levein 

Städmaterial
Ann-Mari Gustavsson

Multiresistenta bakterier
Ann-Mari Gustavsson 

Multiresistenta bakterier
Lars Blad 

Tarmsmitta
Åsa Nordlund 

Hantering av och alternativ till kvarliggande kateter, KAD
Birgitta Magnusson 

Hantering av spol- och diskdesinfektorer
Tomas Wilhelmsson 

Kemiska medel
Ann-Mari Gustavsson