Svevac

Svevac är ett vaccinationsregister utvecklat av Folkhälsomyndigheten som varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014 av Sveriges Kommuner och Regioner och Inera.

Inloggning 

Svevac 

Det finns två sätt att logga in i Svevac: 

  • lnloggning med SITHS- eller Efos-kort med tillhörande PIN-kod 
  • lnloggning med BankID

Behörighet Svevac

Behörighet till Svevac för användare inom Region Värmland eller ring (010-83)1 40 00, välj Cosmic Support.

Behörighetsblankett för övriga användare

  • Om du arbetar inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård, skicka blanketten till din Svevac-administratör i respektive kommun
  • Övriga verksamheter kan skicka blanketten till Smittskydd Värmland. 

Byte av arbetsplats 

Meddela när du byter arbetsplats så att du får behörighet till rätt enhet. 

  • Jobbar inom hälso- och sjukvård Region Värmland, kontakta Cosmic support.
  • Jobbar du inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård, kontakta din Svevac-administratör i respektive kommun.
  • Övriga verksamheter, kontakta Smittskydd Värmland. 

Felanmälan och användarstöd

Checklista för lokal felsökning 

Inera, felanmälan och användarstöd  

Manual/lathund 

Svevac-manualen är tillgänglig för dig som är inloggad i Svevac.  

Att använda tjänsten, här finns länkar till manualer. 

Svevac - journalsystem för vaccinationer 

Information om Svevac (Inera)   

Jag hittar inte sats-/batchnumret 

Titta i Lokala vacciner för din enhet, sök upp aktuellt vaccin och se om vaccinet är aktivt samt öppna fliken Lokala Satsnummer för att se om satsnumret är aktivt. Vaccin och satsnummer som är inaktiva kan aktiveras så så att de blir tillgängliga igen. 

I Svevac är det alltid satsnumret på förpackningen som gäller, det kommer från Läkemedelsverket och läggs in av Inera. Det är ett sammanfattande satsnummer för hela produkten. Om satsnumret fortfarande inte finns kan du höra av dig till Inera, felanmälan och användarstöd.  

Blanketter och remisser

FOR-23247 Hälsodeklaration inför vaccination mot säsongsinfluensa 

Svevac - arbetsblad för registrering av influensavaccination 

Svevac - registrering av utförd vaccination