Svevac

Svevac är ett vaccinationsregister utvecklat av Folkhälsomyndigheten som varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014 av Sveriges Kommuner och Regioner och Inera.

Inloggning 

Svevac 

Det finns två sätt att logga in i Svevac: 
- lnloggning med SITHS- eller Efos-kort med tillhörande PIN-kod 
- lnloggning med BankID

Behörighet Svevac

Behörighet till Svevac för användare inom Region Värmland 

Behörighetsblankett för övriga användare  
Om du arbetar inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård, skicka blanketten till din administratör. Övriga verksamheter kan skicka blanketten till Smittskydd Värmland. 

Byte av arbetsplats 

Meddela när du byter arbetsplats så att du får behörighet till rätt enhet. 

  • Jobbar inom hälso- och sjukvård Region Värmland, kontakta Cosmic support.
  • Jobbar du inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård, kontakta din administratör.
  • Övriga verksamheter, kontakta Smittskydd Värmland. 

Felanmälan och support

Direktlänk till Inera, felanmälan och support

Manual/lathund 

Svevac-manualen är tillgänglig för dig som är inloggad i Svevac.  
Manualen finns också under samlad information om Svevac, se nedan.  

Svevac - journalsystem för vaccinationer 

Samlad information om Svevac (Inera)   
- Använda tjänst 
- Beställa ny enhet/tjänst 
- Regelverk 
- Pris 
- Frågor och svar 
- Felanmälan och support
- Nyheter 
- Utbildning 
- Manualer och dokument 

Jag hittar inte sats-/batchnumret 

Titta i Lokala vacciner för din enhet, sök upp aktuellt vaccin och se om vaccinet är aktivt samt öppna fliken Lokala Satsnummer för att se om satsnumret är aktivt. Vaccin och satsnummer som är inaktiva kan aktiveras så så att de blir tillgängliga igen. 

I Svevac är det alltid satsnumret på förpackningen som gäller, det kommer från Läkemedelsverket och läggs in av Inera. Det är ett sammanfattande satsnummer för hela produkten. Om satsnumret fortfarande inte finns kan du höra av dig till Supporten. 

För mer information se Samlad information om Svevac (Inera) under rubriken Frågor och svar. 

Blanketter och remisser

Svevac - arbetsblad för registrering av influensavaccination 

Svevac - registrering av utförd vaccination 

Svevac - frågeformulär/underlag för vaccination mot influensa 

Vaccin mot HPV - information/erbjudande till föräldrar/elever   (SKR)