Basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

Sedan 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Dessa föreskrifter gäller personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Hygienföreskrifter för Region Värmland - baserad på SOSFS 2015:10.
Tillämpning av hygienföreskrifter

Inbjudan att delta i nomineringen till Hygienpriset 2020 Region Värmland

Se film om basala hygienrutiner  Se även film från Karolinska Universitetssjukhuset: "Om bakterier vore synliga" 

Följsamhetsmätningar

I december 2013 tog HCL (Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp) beslut att alla enheter i dåvarande landstinget med patientnära vård skulle genomföra följsamhetsmätningar varje månad tills dess att man nått stabilt hög följsamhet. Från 2019 kommer BHK att mätas tre gånger per år (mars, maj och oktober). Har man 70 procents total följsamhet eller lägre ska man fortsätta med de månatliga mätningar.

Hygienombud på enheter och avdelningar utför följsamhetsmätningar på basala hygienrutiner och klädregler, med minst 10 observationer varje gång. Det är avdelningschefen som beslutar vem eller vilka som gör observationerna.

Riktlinje - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Rutin - följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära arbete

Läs mer om följsamhetsmätningar på sidan om hygienombud.

Här hittar du undervisningsmaterial om basala hygienrutiner.

 

Resultat av följsamhetsmätningar BHK