Manualer

Användardokumentation och stödmaterial för Infektionsverktyget från Inera 
Här hittar du bl.a.

  • Användarhandledning rapportverktyget
  • Exempelrapporter från rapportverktyget
  • Regelverk för uppföljning i rapportverktyget
  • Frågor och svar Infektionsverktyget
  • Faktablad Infektionsverktyget

Användarmanual antibiotikaordination

Användarmanual standardrapport