Till startsidan

Bältros (herpes zoster)

Varken vattkoppor eller bältros omfattas av smittskyddslagen och är därmed inte anmälningspliktiga.

Lokal rutin

Placering och hänvisning av patienter med misstänkt eller konstaterad bältros eller vatatkoppor inom slutenvård och öppenvård. 
Vattkoppor (varicellae) och bältros (herpes zoster) PDF Pdf, 178 kB.