Till startsidan

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS), invasiv

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs vanligen, men särskilda rutiner gäller vid fall hos nyförlöst, se nedan.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Anmäl även misstänkt sjukdom vid klinisk bild och lokalt fynd, exempelvis nekrotiserande fasciit.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning

Direktlänkar för inloggning i SmiNet: