Till startsidan

Influensavaccination

På den här sidan finns information som gäller vaccination för influensa. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg, patienter hänvisas till information om influensavaccination på 1177.se.
Inom kort kommer det som gäller stöd och rutiner presenteras på vårdgivarwebben, se länk nedan.

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus typ 1 och 2
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Rutinen för vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoaluantia är på väg att uppdateras att även gälla vid vaccination mot influensa. Samma principer gäller för intramuskulär vaccination mot influensa.

RUT-21675 Vaccination mot covid-19 av patienter som är behandlade med antikoagulantia (pdf) Pdf, 170 kB.

Rådgör med hematolog vid behov vid övriga medicinska tillstånd med påverkan på koagulationen.

 • Pågående infektion med feber.
 • De flesta influensavaccin innehåller influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg, och små mängder av äggprotein kan finnas kvar trots att vaccinet renas mycket väl. Personer med svår äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavaccin som erbjuds. Personer som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras.
 • Personer med överkänslighet mot någon annan beståndsdel i vaccinet bör inte vaccineras. Det kan finnas spår i vaccinet av exempelvis neomycin, formaldehyd eller oktoxinol-9. Formaldehydallergi av typ kontaktallergi utgör i dock allmänhet inget hinder för att ge influensavaccinet men det kan då ge lite ökade irritationssymtom i huden vid insticksstället. Neomycin är ett antibiotikum som det är extremt sällsynt med allergi emot.

Vaccinationseffekten varierar mellan olika säsonger och påverkas bland annat av matchningen mellan vaccinet och de cirkulerande stammarna, den vaccinerades ålder och immunsvar samt tiden mellan vaccination och exponering för influensavirus.

Hos friska vuxna är skyddseffekten mot laboratoriebekräftad influensa runt 60–70 procent. Vaccination har sämre effekt hos personer som är 65 år och äldre men studier visar att vaccination ger visst skydd mot allvarlig sjukdom och död. För personer i medicinskt definierade riskgrupper kan skyddseffekten variera beroende på underliggande sjukdom.

Information efter vaccination

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin influensavaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.
Rapportering av misstänkta biverkningar (Läkemedelsverket)

Som vaccinatör kan man anmäla reaktion till Läkemedelsverket i Svevac eller via separat rapport hos Läkemedelsverket.
Anmäl reaktion på Läkemedelsverkets hemsida (länk)

Se även i Vida; RUT-21027 Anafylaxi hos vuxna

Praktisk information i samband med vaccination

Ordination av influensavaccin kan ske på följande sätt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation:

Vacciner mot influensa

Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur influensavaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Vaccinet innehåller de viktigaste av de influensastammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

För säsongen 2021/2022 är det upphandlat ett fyrvalent vaccin, VaxigripTetra, vilket innehåller följande fyra stammar:

 • A/Victoria (H1N1)
 • A/Darwin (H3N2)
 • B/Austria
 • B/Phuket

Produktresumé och FASS-text för VaxigripTetra (fass.se)

På SÄBO rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination med förstärkt influensavaccin. Fluad tetra är en typ av förstärkt fyrvalent vaccin som är nationellt upphandlat. Det innehåller samma influensastammar som Vaxigrip tetra men är ett så kallat adjuvanterat vaccin och är ett äggodlat så subunitvaccin. Det är godkänt som trivalent vaccin sedan 1997 och som tetravalent sedan 2020. Vaccinet är godkänt från 65 års ålder och erbjuds främst till personer på SÄBO.

Nya vacciner mot säsongsinfluensa – Kunskapsöversikt om adjuvanterat vaccin, äggodlat högdosvaccin, rekombinant högdosvaccin och cellbaserat vaccin mot säsongsinfluensa (folkhalsomyndigheten.se)

 

Produktresumé och FASS-text för Fluad Tetra (fass.se)

Information och utbildning

Influensavaccinet ges intramuskulärt i deltoideus.

Injektionsteknik vid intramuskulär injektion till vuxen:

 1. Se till att muskeln är avslappnad
 2. Ges i 90 graders vinkel mot huden
 3. Stick rakt in
 4. Aspirera
 5. Injicera
 6. Dra rakt ut
Bild som visar muskel med område för injektion. Text intill illustrationen är "Injektionsteknik vid intramuskulär injektion till vuxen: Se till att muskeln är avslappnad. Ges i 90 graders vinkel mot huden. Stick rakt in. Aspirera. Injicera. Dra rakt ut."

Behörighetsutbildning för "Vaccination mot säsongsinfluensa" för dig som är vaccinatör.

För dig som inte är anställd inom Region Värmland

Du som inte är anställd av Region Värmland skapar inloggning och genomför utbildningen här. Efter genomförd utbildning skriver du ut ett certifikat som du lämnar till din verksamhetschef tillsammans med behörighetsblankett.

För dig som är anställd inom Region Värmland

Du som är anställd i Region Värmland har redan ett konto som du ska använda när du gör utbildningen. Du ska använda din befintliga inloggning för att du ska kunna visa att du genomfört utbildningen. Det kommer att följas upp via Utbildningsplattformen.

Länk till Utbildningsplattformen finns under "Verktyg" på intranätet.

Utbildningen heter "Vaccination mot säsongsinfluensa 2021/2022" och du hittar den genom att klicka på Kurskatalogen.

Behörighet att ordinera vaccin mot säsongsinfluensa under 2021-202 (pdf) Pdf, 142 kB.
Bedömning av behörighet för sjuksköterska gällande vaccination mot säsongsinfluensa.

Relaterade länkar

Influensadagen 2021 (folkhalsomyndigheten.se)

Övriga frågor

För att minska risken för smitta inom vården rekommenderas all personal inom vård och omsorg som arbetar vårdnära att vaccineras mot influensa.

Region Värmland erbjuder sedan flera år kostnadsfri influensavaccination till all hälso- och sjukvårdspersonal.

Inom kommunal vård och omsorg avgör respektive arbetsgivare om influensavaccination av personal är kostnadsfri.

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Relaterade länkar