Till startsidan

Klamydia

Klamydia är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Erbjud adekvat behandling. Remittera till STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad (> 23 år) eller ungdomsmottagningen Druvan (< 23 år) som sköter centraliserad smittspårning.
  • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  • Smittspårning: Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att klamydiaprov tas på de personer patienten haft sex med de senaste 12 månaderna. Se nedan.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer".
  • Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och medicin för klamydia ska vara kostnadsfria för patienten.

Ovanstående gäller även när provtagning gjorts via nätet, till exempel via 1177 eller test köpt på apotek. I dessa fall: säkerställ att provet faktiskt var positivt, till exempel genom att patienten visar remiss, lämnar provkod eller dylikt.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Lokala riktlinjer

Blanketter och remisser

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan Pdf, 296 kB.
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).

Relaterade länkar