Till startsidan

Patient med luftvägssymtom

Lathund samt rutiner - patient med luftvägssymtom.

  • Följ basala hygienrutiner!
  • Patient med misstanke om smittsam sjukdom ska inte vistas i väntrum!

Lathund - patient med luftvägssymtom

Information relaterad till sjukdomar nedan avser bekräftade fall = positivt provsvar. I väntan på provsvar - se första rubriken: Misstanke om luftvägsviros.
Vid aerosolgenererande procedurer ska andningsskydd FFP2/FFP3 användas istället för munskydd IIR.Skyddsutrustning

Övriga rutiner

Misstanke om luftvägsviros
Luftvägssymtom och/eller feber utan annan uppenbar orsak.

Andningsskydd FFP2 + visir/skyddsglasögon

Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19

Vid misstanke om influensa hos patient som tillhör riskgrupp för svår influensa - eller kräver slutenvård oavsett riskgruppstillhörighet - bör behandling med antivirala läkemedel sättas in i väntan på provsvar. Gäller även vaccinerade.

Behandlingsrekommendation influensa (lakemedelsverket.se)

Covid-19: Dag 0-7 från symtomdebut

Andningsskydd FFP2 + visir/skyddsglasögon

Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19


Covid-19: Dag 8 från symtomdebut tills smittfriförklarad

Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon

Följ vårdhygieniska rutiner för covid-19

Influensa

Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon

Följ vårdhygieniska rutiner för influensa

Patient som tillhör riskgrupp för svår influensa - eller kräver slutenvård oavsett riskgruppstillhörighet - bör sättas in på behandling med antivirala läkemedel. Gäller även vaccinerade.
Behandlingsrekommendation influensa (lakemedelsverket.se)

Observera! Profylax med antivirala läkemedel till nära kontakter i riskgrupp eller exponerade patienter i slutenvård och på SÄBO kan vara aktuellt. Behandlingsrekommendation influensa (lakemedelsverket.se)

RS-virus

Munskydd IIR + visir/skyddsglasögon

Följ vårdhygieniska rutiner för RS.

För fullständig information om vårdhygieniska rutiner för respektive sjukdom:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen