Till startsidan

Pseudomonasinfektion

Infektioner med Pseudomonas aeruginosa omfattas inte av Smittskyddslagen och är således inte anmälningspliktiga.

Bakterien är naturligt resistent mot flera antibiotikatyper och det förekommer multiresistenta stammar. Därför finns en del extra förhållningsregler. Se rutin för pseudomonasinfektioner nedan. 

Lokal rutin

Pseudomonasinfektion Pdf, 137 kB.