Till startsidan

Vattkoppor (varicellae)

Varken vattkoppor eller bältros är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.