Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Smittskydd / Blanketter och remisser

Blanketter och remisser

Länkar till blanketter och remisser. Blanketterna finns också under resepektive område.

Anmälan till smittskyddsläkaren, SmiNet

  • Klinisk anmälan i SmiNet.

Anmälan till smittskyddsläkaren, paragrafanmälan i SmiNet

  • Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig förundersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).
  • Paragrafanmälan i SmiNet kan numera göras elektroniskt via inloggning med SITHS-kort.
  • Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i.
    Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format

Anmälan om byte av behandlande läkare Pdf, 268 kB.

  • Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Antal kontakter per index, Pdf, 55 kB.
Rapportering av antal kontakter per index, klamydia.

Calicivirus - lista på patienter och personal vid utbrott av calicivirus (magsjuka) - finns i rutinen Calici, vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) som ligger under rubriken Lokala rutiner på webbsidan Calicivirus (noro- och sapovirus)

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan- protokoll

MRSA-remiss för personal Pdf, 172 kB.
Personalremiss MRSA-screening för Region- och kommunanställda.

Smittspårningshandling, indexpatient Pdf, 32 kB.

Smittspårningshandling, kontakt Pdf, 31 kB.

Svevac - arbetsblad för registrering av influensavaccination Pdf, 122 kB.

Svevac - registrering av utförd vaccination Pdf, 102 kB.

Svevac - behörighet till Svevac för användare inom Region Värmland

Svevac - behörighetsblankett för övriga användare Pdf, 154 kB. 
Om du arbetar inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård - skicka blanketten till din administratör. För övriga verksamheter kontakta Smittskydd Värmland. 

Svevac - Frågeformulär/underlag för vaccination mot influensa Pdf, 92 kB. 

Tuberkulos - frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos Pdf, 233 kB.

Övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion Pdf, 149 kB.

Övertagande av smittspårning, behandlingsansvar och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen av klamydiapositiv patient Pdf, 122 kB.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen