Till startsidan

Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Länkar till smittskyddsblad för respektive sjukdom

Sjukdom

Datum

Läkarinfo

Patientinfo

Översättningar
patientinfo

Amöbainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 196 kB.

Patientinfo Pdf, 188 kB.


Apkoppor

20220720

Läkarinfo Pdf, 247 kB.

Patientinfo Pdf, 151 kB.

Nära kontakt Pdf, 169 kB.

Övrig kontakt Pdf, 159 kB.

Apkoppor

Campylobacter infektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 179 kB.

Patientinfo Pdf, 155 kB.


Covid-19

20220401

Läkarinfo Pdf, 296 kB.

Patientinfo Pdf, 166 kB.

Covid-19

Cryptosporidie-
infektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 190 kB.

Patientinfo Pdf, 154 kB.


Difteri

20141001

Läkarinfo Pdf, 237 kB.

Patientinfo Pdf, 179 kB.


Ebola

20150918

Läkarinfo Pdf, 326 kB.Enterohemorragisk
E.coli (EHEC)

20190117

Läkarinfo Pdf, 281 kB.

Patientinfo Pdf, 169 kB.

EHEC

Extended Spectrum
Beta-Lactamase
(ESBL)

20150325

Läkarinfo Pdf, 67 kB.

Patientinfo Pdf, 63 kB.

ESBL

ESBLcarba

20150325

Läkarinfo Pdf, 70 kB.

Patientinfo Pdf, 63 kB.

ESBLcarba

Giardiainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 190 kB.

Patientinfo Pdf, 154 kB.

Giardia

Gonorréinfektion

20160226

Läkarinfo Pdf, 32 kB.

Patientinfo Pdf, 37 kB.

Gonorré

Harpest

20170302

Läkarinfo Pdf, 182 kB.

Patientinfo Pdf, 131 kB.


Hepatit A

20131213

Läkarinfo Pdf, 199 kB.

Patientinfo Pdf, 159 kB.

Hepatit A

Hepatit B

20220315

Läkarinfo Pdf, 225 kB.

Patientinfo Pdf, 176 kB.

Hepatit B

Hepatit B hos barn

20130410


Patientinfo Pdf, 159 kB.


Hepatit B ungdom

20170203


Patientinfo Pdf, 169 kB.

Hepatit B
ungdom

Hepatit C

20220315

Läkarinfo Pdf, 229 kB.

Patientinfo Pdf, 170 kB.

Hepatit C

Hepatit E

20131213

Läkarinfo Pdf, 196 kB.

Patientinfo Pdf, 146 kB.

Hepatit E

Hivinfektion

20190703

Läkarinfo Pdf, 48 kB.

Patientinfo Pdf, 41 kB.


Patientinfo - välinställd behandling Pdf, 39 kB.

Hiv


Hiv med välinställd behandling

HTVL I och II

20171013

Läkarinfo Pdf, 229 kB.

Patientinfo Pdf, 229 kB.


Kikhosta (pertussis)

20141107

Läkarinfo Pdf, 229 kB.

Patientinfo Pdf, 188 kB.


Klamydiainfektion

20160226

Läkarinfo Pdf, 33 kB.

Patientinfo Pdf, 36 kB.

Klamydia

Legionärssjuka
(legionellainfektion)

20220705

Läkarinfo Pdf, 194 kB.

Patientinfo Pdf, 146 kB.


Listeriainfektion

20141001

Läkarinfo Pdf, 198 kB.

Patientinfo Pdf, 145 kB.


Meningokock-
infektion

20220512

Läkarinfo Pdf, 229 kB.

Patientinfo Pdf, 190 kB.


Meticillinresistenta
gula stafylokocker
(MRSA)

20130613
20140509

Läkarinfo Pdf, 94 kB.

Patientinfo Pdf, 67 kB.

MRSA

Nephropathia
epidemica
(se sorkfeber)

Papegojsjuka
(psittacos)

20191025

Läkarinfo Pdf, 155 kB.

Patientinfo Pdf, 143 kB.


Paratyfoid- och
tyfoidfeber

20190117

Läkarinfo Pdf, 175 kB.

Patientinfo Pdf, 142 kB.


Pertussis
(se Kikhosta)

Pneumokocker med
nedsatt känslighet för
penicillin, PNSP

20130101
20140509

Läkarinfo Pdf, 191 kB.

Patientinfo Pdf, 179 kB.


Rabies

20220311

Läkarinfo Pdf, 247 kB.Salmonellainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 207 kB.

Patientinfo Pdf, 163 kB.

Salmonella

Shigellainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 177 kB.

Patientinfo Pdf, 139 kB.

Shigella

Sorkfeber
(nephropathia
epidemica)

20170322

Läkarinfo Pdf, 178 kB.

Patientinfo Pdf, 151 kB.


Syfilis

20190709

Läkarinfo Pdf, 34 kB.

Patientinfo Pdf, 37 kB.

Syfilis

TBE - fästingburen
hjärinflammation

20220505

Läkarinfo Pdf, 211 kB.

Patientinfo Pdf, 179 kB.


Tuberkulos

20220411

Läkarinfo Pdf, 226 kB.

Patientinfo Pdf, 208 kB.

Tuberkulos

Tuberkulos, latent,
när behandling ges

20220411

Läkarinfo Pdf, 224 kB.

Patientinfo
behandling
ges Pdf, 188 kB.

Tuberkulos,
behandling

Tuberkulos, latent,
när behandling
inte ges

"

"

Patientinfo
behandling
ges inte Pdf, 173 kB.

Tuberkulos,
ej behandling

Tularemi
(se Harpest)

Tyfoid- och
paratyfoidfeber

20190117

Läkarinfo Pdf, 175 kB.

Patientinfo Pdf, 142 kB.

Tyfoid- och paratyfoid-
feber

Vancomycinresistenta
enterokocker (VRE)

20140509, 20150325

Läkarinfo Pdf, 58 kB.

Patientinfo Pdf, 54 kB.

VRE

Yersiniainfektion

20190117

Läkarinfo Pdf, 180 kB.

Patientinfo Pdf, 141 kB.