Till startsidan

Anmälningspliktiga sjukdomar

Årsstatistik för anmälningspliktiga sjukdomar, Värmland, enligt Smittskyddslagen.


Årsstatistik för anmälningspliktiga sjukdomar, Värmland, enligt Smittskyddslagen.

Diagnos

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Atypiska mykobakterier

4

6

9

3

4

14

Botulism

0

0

0

0

0

0

Brucellos

0

1

0

1

0

0

Campylobacterinfektion

229

258

210

157

81

108

Covid-19

-

-

-

-

6261

19936

Cryptosporidiuminfektion

8

1

2

17

17

7

Denguefeber

5

0

1

4

1

0

Difteri

0

0

0

0

0

0

Echinokockinfektion

2

0

1

2

4

0

EHEC (enterohemorragisk E.coli)

8

13

11

13

8

0

Entamöba histolytica

4

1

0

2

0

0

ESBL-producerande Enterobacteriaceae
lab-anmälningar

278

254

228

264

209

189

ESBLcarba

3

1

3

2

3

1

GAS, betahemolyserande grupp-A-streptokocker, invasiv infektion

20

17

29

30

15

5

Giardiainfektion

29

19

19

24

10

23

Gonorré

35

18

15

31

7

9

Gula febern

0

0

0

0

0

0

Haemophilus influenzae, invasiv infektion

6

8

4

11

2

0

Harpest (tularemi)

8

17

8

49

40

44

Hepatit A

0

0

1

0

0

1

Hepatit B

94

38

47

29

23

13

Hepatit C

68

54

56

26

45

44

Hepatit D

1

1

0

1

0

1

Hepatit E

0

2

4

1

0

3

Hiv-infektion

8

11

15

8

3

9

HTLV I och III

0

0

0

0

0

0

Kikhosta (pertussis)

3

10

11

0

1

0

Klamydia

996

819

795

712

812

669

Kolera

0

0

0

0

0

0

Legionellainfektion

4

2

9

5

5

5

Leptospirainfektion

0

0

0

0

0

0

Listeriainfektion

1

0

3

3

1

5

Malaria

4

7

3

12

1

1

Meningokockinfektion, invasiv infektion

1

1

0

1

1

0

Mjältbrand

0

0

0

0

0

0

MRSA, meticillinresistenta gula stafylokocker

160

119

116

102

67

51

Mässling

0

0

0

0

0

0

Papegojsjuka (psittaci)

0

1

0

3

1

4

Paratyfoidfeber

0

1

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

0

Pneumokockinfektion, invasiv infektion

47

55

45

42

22

18

PNSP, pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G

4

0

5

2

1

1

Polio

0

0

0

0

0

0

Påssjuka

0

3

0

1

1

0

Q-feber

0

0

0

0

0

0

Rabies

0

0

0

0

0

0

Röda hund

0

0

0

0

0

0

Salmonellainfektion

62

75

45

49

28

34

Shigellainfektion

9

6

5

4

0

3

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

2

3

2

0

2

3

Stelkramp

1

1

0

0

0

0

Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

0

0

0

0

0

0

Syfilis

5

4

1

3

6

3

TBE-infektion

6

15

12

21

10

19

Trikinos

0

0

0

0

0

0

Tuberkulos

24

14

9

8

7

5

Tyfoidfeber

0

0

0

1

0

0

Vibrioinfektion exkl. kolera

0

1

6

2

0

1

Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber

0

0

0

0

0

0

Viral meningoencefalit (exkl. TBE)

10

18

19

21

8

12

VRE, vancomycinresistenta enterokocker

1

21

5

2

1

1

Yersinia

5

5

4

10

3

8Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen